Qui som


Associació llei 1901, el Pays Pyrénées Méditerranée és una eina de desenvolupament local, procés utilitzant les iniciatives locals com motor del desenvolupament econòmic, social i del medi ambient. Es basa en la definició i aplicació d'una estratègia compartida localment en el territori compost de 4 comunitats de comunes.


El País forma part del departament dels Pirineus-Orientals, en la regió Occitània. Es compon de 58 municipis reagrupats en 4 comunitats de comunes, i de la qual el més poblat és Argelers de la Marenda, amb 10.431 habitants. S'esten sobre 1.150 km² per 105.464 habitants, és a dir una densitat de població de 92 habitants per km².
El perímetre del Pays ha estat establert buscant una forta coherència fundada sobre la complementaritat econòmica i geogràfica entre litoral i país de l'interior tant com la comunitat de cultura catalana. A més dona suport a l'obertura cap a la Catalunya Sud que té una frontera de més de 120km compartida amb Espanya.


Aquesta eina al servei dels actors publics, privats i ciutadans, permet coordinar i federar les iniciatives, i donar més de coherència i d'impacte als finançaments públics. El Pays treballa de manera complementari amb els seus municipis i comunitats de comunes membres i en coherència amb els socis departamentals, regionals i nacionals.


Primer territori en el departament amb el reconeixement Agenda 21 en 2008, el Pays ha sabut infondre una dinàmica d'aplicació de noves pràctiques de concertació en el marc d'un tràmit de desenvolupament sostenible. El Pays és un espai de democràcia local que integra a les seves instàncies de presa de decisions i en els seus treballs, els representants dels actors privats, associatius i també els ciutadans.


El Pays té per vocació de coordinar, impulsar, acompanyar o experimentar les accions que responen als enjocs de desenvolupament del territori i portades pels actors públics o privats en el seu perímetre.

Així, des de més de 15 anys, el Pays treballa sobre temàtiques variades : Bosc, Clima-Energia, Turisma, Patrimoni, ... ; i coordona o participa a diversos projectes de cooperació transfrontarers o transnacionals. D'altra banda, en el marc de les seves missions primeres de Comitè de Bassin d'emploi (aprovació de l'Estat des de 1999), s'assegura que siguin considerats en tots els treballs, els enjocs de desenvolupament econòmic, de feina i de formació.


Paraŀlelament, i per finançar les accions que participen al projecte de territori, el Pays ha desenvolupat una expertesa en matèria d'enginyeria fiscal, i gestiona diversos fons europeus (Leader pel desenvolupament rural, ATI FEDER pel desenvolupament econòmic i FEAMP per la pesca). És basant-se en aquesta organització i en aquesta mirada plural, que l'estratègia del desenvolupament sostenible del territori 2014/2020, ha estat construita i validada per l'Assemblea General de l'associació.


El Consell de Desenvolupament reunit en Assemblea General constitueix la instància representativa de les forces vives del territori. Organitzat en coŀlegits, reuneix els representants dels electes polítics i esferes socioeconòmica, socioprofessional, associativa, científica, cultural, i sindical. Defineix i segueix el programa d'accions anual basat en els enjocs definits en la seva estratègia de desenvolupament territorial.


La mesa, composta de 14 representants del Consell de Desenvolupament, gestiona, administra i assegura les decisions preses en Assemblea General de la qual prepara els treballs.


L'associació està presidida per Nathalie REGOND-PLANAS, vicepresident a la comunitat de comunes Albères - Côte Vermeille - Illibéris i alcalde de Saint-Génis-des-Fontaines.


D'altres instàncies de decisió (comitès de pilotatge, de programació) o de concertació (comissions temàtiques) estan també constituïdes al voltant d'accions o de temàtiques específiques.


Aquesta organització està sostinguda i animada per un equip tècnic pluridisciplinari, conjugant expertesa temàtique i perfecte coneixement del territori i dels seus actors, i privilegiant el treball cooperatiu i un enfocament transveral dels temes, problemàtiques i projectes que li estan sotmesos (Desenvolupament econòmic, treball, formació / Turisme / Agricultura i bosc / Medi ambient – energia, mobilitat / Cooperació transfrontarera i transnacional / Gestió de programes europeus : LEADER, FEAMP, ATI FEDER).


Els municipis o comunitats de comunes paguen una quota cada any a nivell d'1€50 per habitant. Aquesta contribució representa una mitjana del 30% del pressupost anual. Els altres finançaments estàn soŀlicitats a socis en funció de l'àmbit de competències : Consell Regional Occitània – Pirineus Mediterrani, Consell Departamental dels Pirineus-Orientals, Estat, Ademe, Unió Europea... Com a associació, el Pays Pyrénées Méditerranée té una comptabilitat privada certificada per un Comissari als Comptes i validada en Assemblea General.